ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ให้สัมภาษณ์กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
คลังความรู้

ข่าวสารด้านตรวจสอบภายใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
KM มาตรการประหยัดพลังงาน
KM รับ ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ภาพกิจกรรม

     
     
   
 
 
 
  แบบ ปค.4 ปค.5 ข่าววันที่ 01 ตุลาคม 2563
  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) EBIT ปี61 ข่าววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  คู่มือประเมิน ป.ป.ช ปี 2561 ข่าววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
  กรอบคุณธรรมงานตรวจสอบภายใน 2564 ข่าววันที่ 09 ตุลาคม 2563
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
   
   
  แผนการตรวจสอบระยะยาว 2563-2565 ข่าววันที่ 01 ตุลาคม 2563
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าววันที่ 01 ตุลาคม 2563
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2562
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าววันที่ 18 เมษายน 2562
  แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าววันที่ 08 พฤศจิกายน 2561
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
จำนวนข่าวทั้งหมด : 3 ข่าว อ่านเพิ่มเติม
 
ภารกิจสำนักงาน
       รายการภารกิจสำนักงาน
- ไม่มีข้อมูลภารกิจ -